Poradnia Leczenia Łuszczycy.

Łuszczyca jest chorobą skóry o różnorodnych przyczynach i złożonym patomechanizmie. Aktualnie zarówno
wszystkie przyczyny, jak również mechanizm chorobotwórczy, nie zostały do końca poznane.

W Clinica Dermatologica w Gdańsku, staramy się pomagać pacjentom z łuszczycą – stale podnosząc kwalifikacje
naszego zespołu dermatologicznego, by stosować w leczeniu coraz to nowsze metody na łuszczycę.

dowiedz się więcej
 • Łuszczyca – czynniki chorobotwórcze

  Łuszczyca jest chorobą skóry o różnorodnych przyczynach i złożonym patomechanizmie. Aktualnie zarówno wszystkie przyczyny, jak również mechanizm chorobotwórczy, nie zostały do końca poznane. Łuszczyca – czynniki genetyczne Z obserwacji wynika, że istotą choroby jest nadmierna liczba podziałów

 • Łuszczyca – metody leczenia

  Łuszczyca należy do schorzeń, w których leczeniu możliwe jest stosowanie różnego rodzaju środków. Gdyby udało się w pełni poznać mechanizm genetyczny wywołujący chorobę, z pewnością o wiele łatwiej byłoby opracować metodę lub metody doprowadzające do

 • Łuszczyca – przebieg choroby

  Łuszczyca jest chorobą o bardzo różnorodnym przebiegu, na który mają wpływ czynniki takie, jak wiek pacjenta czy umiejscowienie ognisk chorobowych. Obserwuje się, że czasami choroba utrzymuje się przez lata. Zdarzają się też przypadki, gdy świeże

 • Łuszczyca jako choroba o podłożu genetycznym

  Łuszczyca jest przewlekłą, nawracającą, zapalną chorobą skóry o podłożu genetycznym. Za główny czynnik chorobotwórczy uznaje się zaburzenia autoimmunologiczne, w których pośredniczą komórki T, skierowane przeciw antygenom. Zaburzenia te wciąż pozostają niejasne. Obserwuje się, że wiele

 • Metody leczenia łuszczycy

  Łuszczyca należy do schorzeń, w której leczeniu możliwe jest stosowanie różnego rodzaju środków. Oprócz farmakologicznego leczenia miejscowego oraz leczenia ogólnego, metodami stosowanymi w leczeniu łuszczycy jest fototerapia oraz fotochemioterapia, a także leki biologiczne. Naturalne światło słoneczne

Artykuły i publikacje

Bakteryjne postaci zapalenia mieszków włosowych – zapalenie powierzchowne

Dwie najczęściej występujące odmiany zapalenia mieszków włosowych, wywoływanego przez bakterie, to powierzchowne zapalenie…

Czytaj artykuł

Diagnostyka grzybicy paznokci

Prawidłowe rozpoznanie patogenu odpowiedzialnego za rozwój grzybicy paznokci ma kluczowe znaczenie dla procesu…

Czytaj artykuł

Przyłuszczyca – definicja dawniej i dziś

Terminem przyłuszczyca określano dawniej choroby o nieznanych przyczynach, przypominające łuszczycę. Termin ten z…

Czytaj artykuł